Zmiana ubezpieczyciela w czasie trwania umowy OC

System obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC został zaprojektowany tak, by zapewnić ochronę osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Jednym z elementów gwarantujących trwałość takiej ochrony - jest brak możliwości rozwiązania umowy ubezpieczenia OC (zmiany ubezpieczyciela) w trakcie.