Zmiana oprocentowania lokat w AIG Banku

Oprocentowanie lokaty półrocznej Zysk+ wzrosło i może przynieść więcej zysków, niezależnie od zdeponowanych wkładów. Na trzymiesięcznej lokacie zarobimy dość sporo.