Zielone światło dla faktur wysyłanych mailem

Od kilku lat przedsiębiorcy walczą o możliwość wysyłania i przechowywania faktur w wersji elektronicznej. Przepisy zezwalają na taką praktykę tylko wówczas, gdy faktura jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym. To wiąże się z kosztem, którego firmy nie chcą ponosić. Wyrok NSA może to zmienić.