ZASTAL SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA

ZASTAL SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA. Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.