Zarobki osób o różnym wykształceniu w 2009 roku

Ważnym czynnikiem determinującym poziom wynagrodzeń jest posiadanie dyplomu MBA.