Zamachy w Moskwie testem dla rynków

Przez najbliższe dni uwaga inwestorów będzie zapewne nadal koncentrować się na zachowaniu rynku obligacji. Nie chodzi tu jedynie o amerykańskie papiery 10-letnie, których rentowność w II połowie ubiegłego tygodnia podniosła się do najwyższego poziomu od czerwca 2009 r. (ok. 3,9%).