Zaledwie 36% Polaków korzysta aktywnie z bankowości internetowej

Warszawa, 09.03.2010 (ISB) - Zaledwie 36% klientów aktywnie korzysta z bankowości internetowej, a oddział bankowy pozostaje najważniejszym kanałem kontaktu z bankiem dla 75% Polaków, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte.