Zadyszka gospodarki na horyzoncie

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w kwietniu 2010 r spadł o blisko 1.5 punkta. Na razie spadek wskaźnika jest stosunkowo niewielki, co więcej nastąpił po 12 miesiącach bardzo silnego wzrostu, zwiastującego obecnie trwające ożywienie. Można jednak przypuszczać, że gospodarce nie uda się powrócić w tym roku na ścieżkę wzrostu sprzed 2007 roku.