Zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych wynosi 217,5 mld zł

Wartość kredytów hipotecznych, udzielonych w I kw. tego roku przez banki wyniosła prawie 10 mld zł, a ich liczba sięgnęła 48,3 tys. Prognoza nowej sprzedaży tych kredytów na poziomie 45-50 mld zł w całym 2010 roku jest niezagrożona, wynika z raportu AMRON-u i Związku Banków Polskich.