Zaświadczenie z banku potwierdzi prawo do ulgi odsetkowej

Podatnicy, którzy korzystają z odliczania od dochodu odsetek od zaciągniętego kredytu mieszkaniowego muszą udokumentować wysokość i termin zapłaty odsetek dowodem wystawionym przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 14217/10) Ministerstwo.