Wzrost o 63% w europejskich kontraktach outsourcingowych

Według wyników badań opublikowanych przez NelsonHall całkowita wartość nowych kontraktów zleconych (Total Contract Value, TCV) na globalnym rynku usług BPO (Business Process Outsourcing) i ITO (Information Technology Outsourcing) przekroczyła 67 mld dolarów.