WZ Bankier zdecydowało o wycofaniu spółki z giełdy

Walne Zgromadzenie spółki Bankier zdecydowało o wycofaniu akcji firmy z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, wynika z treści uchwał przedstawionych przez spółkę.