Wyniki kontroli ZUS: ludzie biorą zwolnienia, aby pomalować mieszkanie

O blisko 150 milionów złotych ZUS musiał zmniejszyć lub cofnąć świadczenia chorobowe w ubiegłym roku. Tylko w zakresie orzekania o czasowej niezdolności do pracy Zakład przeprowadził blisko 300 tysięcy kontroli.