Wynagrodzenia w górę, zatrudnienie w dół

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2010 r. spadło o 11,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym zwiększyło się o 0,5% i wyniosło 3231,13 zł.