Wynagrodzenia w firmach w I wzrosły o 3,3% r/r, zatrudnienie spadło o 2,0 r/r

Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosły w styczniu 2010 r. o 3,3% r/r wobec 6,5% w grudniu, uważają analitycy. Eksperci są zgodni, że styczeń okaże się kolejnym miesiącem poprawy sytuacji pracobiorców.