Wykupisz pracownikowi wycieczkę, nie potrącaj podatku

Zwolnienie z PIT obejmujące świadczenia rzeczowe i pieniężne otrzymywane przez pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dotyczy też usług.