Wszystko co musisz wiedzieć o wakacjach kredytowych w 2022 roku

Marek Brocki - .

Wakacje kredytowe są rozwiązaniem dla osób, które posiadają okresowe problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań kredytowych. W związku z szalejącą inflacją, podwyższaniem stóp procentowych NBP prawodawca opracował szereg przepisów, dających szansę na skorzystanie z wakacji kredytowych na preferencyjnych warunkach.

wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe 2022 – nowe przepisy

Przepisy dotyczące wparcia kredytobiorców zostały przyjęte 7 lipca przez Sejm i do swojej ważności wymagają obecnie podpisu Prezydenta RP. Zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, osoby posiadające zobowiązania w formie kredytów hipotecznych będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych już od sierpnia 2022 roku.

"Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która zakłada wprowadzenie wakacji kredytowych i reformę WIBORu w czwartek, 14 lipca 2022 r. o godz. 11.30" – poinformowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy kredytobiorcy będą mogli skorzystać z zawieszenia spłaty raty kredytu przez okres 8 miesięcy w okresie trzeciego i czwartego kwartału obecnego roku kalendarzowego (w dowolnych dwóch miesiącach) oraz w każdym z kwartałów roku 2023 (po jednym miesiącu). Zakres podmiotowy ustawy obejmuje wszystkich kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytowe przed 1.07.2022 roku.

Na czym polegają i jak działają wakacje kredytowe?

Zadaniem wakacji kredytowych jest okresowe zawieszenie spłacania rat kredytu. W większości przypadków zawieszenie spłaty kredytu obejmuje okres od 1 do 3 miesięcy. Warto jednak pamiętać, że odroczenie spłaty kredytu nie obejmuje zawieszenia spłacania całej raty kredytu, a jedynie jednej z jej części – kapitałowej lub odsetkowej. W zależności od oferty banku skorzystanie z wakacji kredytowych jest możliwe z reguły albo raz w ciągu roku kalendarzowego lub jeden raz przez cały okres kredytowana.

W przypadku posiadania kredytu w Banku mBank oraz ING okres zawieszenia spłacania rat może obejmować termin nawet do 6 miesięcy. Santander Bank Polska daje możliwość skorzystania z terminu zawieszenia do 3 miesięcy (jeśli do końca umowy pozostały nie więcej niż 4 miesiące) oraz do 6 miesięcy (w sytuacji, gdy do końca umowy pozostał okres dłuższy niż 6 miesięcy).

Zgodnie z przyjętą przez Sejm 7 lipca ustawą, wakacje kredytowe mają umożliwić przesunięcie nawet 8 rat kredytu hipotecznego. Co więcej, odroczenie spłacania raty kredytu ma dotyczyć zarówno jej części kapitałowej, jak i odsetkowej, bez konieczności spłacania dodatkowych odsetek z tego tytułu.

Czy skorzystanie z wakacji kredytowych się opłaca?

Decyzję o złożeniu wniosku o wakacje kredytowe należy rozważać w każdym przypadku indywidualnie. Do najważniejszych zalet, jakie daje odroczenie spłaty kredytu, jest utrzymane płynności finansowej w trudnych dla kredytobiorcy okresie np. w przypadku utraty pracy lub choroby utrudniającej możliwość zarobkowania oraz terminowego opłacania zobowiązań.

Warto jednak pamiętać, że odroczenie spłaty kredytu nie powoduje umorzenia rat i po zakończeniu wakacji kredytowych, raty będzie trzeba spłacić. Ważne jest także to, że podczas korzystania z wakacji kredytowych utrudnionym może być skorzystanie w tym samym czasie z innych kredytów lub pożyczek.
Wakacje kredytowe a zdolność kredytowa

Informacja o skorzystaniu z wakacji kredytowych zostanie w każdym przypadku odnotowana w BIK, dlatego też wiele osób obawia się, że skorzystanie z tego rozwiązania negatywnie wpłynie na ich obecną oraz przyszłą zdolność kredytową.

Z reguły wakacje kredytowe nie wpływają negatywnie na scoring, jednak trzeba mieć świadomość, że podczas rozpatrywania innego wniosku kredytowego, banki mogą potraktować kredytobiorcę jako klienta podwyższonego ryzyka. Z tego też tytułu mogą znacznie wzrosnąć koszty udzielenia nowego kredytu, wnioskodawca może też otrzymać decyzję odmowną.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy o wakacje kredytowe będzie mogła ubiegać się każda osoba, pod warunkiem, że jest konsumentem. Kredyt powinien być zaciągnięty wyłącznie na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Odroczenie spłaty kredytu będzie dotyczyło tylko i wyłącznie osób, które posiadają kredyt hipoteczny udzielony w walucie polskiej. W przypadku posiadania większej liczby kredytów hipotecznych, o wakacje kredytowe będzie można ubiegać się tylko co do jednej z umów kredytowych.