Wstępne wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku za IV kwartał 2008

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku za IV kwartał 2008. Według wstępnych, danych, skonsolidowany zysk netto Grupy Kredyt Banku za IV kwartał 2008 r. wyniesie nie mniej niż 60 mln zł.