Wielka fuzja w Polsce

- .

Świeże tony dla konkurencji w sektorze bankowym z pewnością się przydadzą. Ma je nadać nowy bank, powstający z fuzji BZ WBK oraz Kredyt Banku. Choć wiele mówi się o tej transakcji w ostatnich dniach, to wydaje się, że połączenie nastąpi i nie nie stanie temu na przeszkodzie. Jak mówią eksperci to kolejny proces, który wprowadzi stabilizację do bankowości polskiej, której już teraz nie można zbyt wiele zarzucić.

fuzja BZ WBK oraz Kredyt Banku

Banco Santander może być dumny z fuzji, o jakiej mowa. Jako bank globalny, porozumiewając się z belgijską grupą KBC, umocni swoją pozycję na rynku naszego kraju. Co oznacza to jednak dla Polski? Przede wszystkim powstanie 3 pod względem wielkości bank w kraju. Obecny BRE bank odejdzie na dalsze miejsca, by ustąpić miejsca, nowemu bankowi, który nie tylko posiada znacznie większą wartość pozycji głównych niż BRE, ale też zaprezentuje 899 oddziałów, jak podają dane z roku ubiegłego. Ilość ogromna, bo mniejsza tylko o 300 od ilości oddziałów, najsilniejszego i największego polskiego banku PKO BP. Od drugiego mocarza polskiej bankowości, nowy bank, odstawałby o jedyne 100 oddziałów, a więc Pekao może obawiać się konkurencji.

W liczbach fuzja prezentuje się świetnie, udział w rynku banków polskich, w zakresie kredytów ogółem, osiągnie na poziomie 8 %, a funduszy inwestycyjnych 12%.

Co do praktycznej strony połączenia banków, odbędzie się ona w postaci emisji akcji BZ WBK dla KBC. Parytet wymiany już teraz, ustalona na 6,69 akcji BZWBK za 100 akcji Kredyt Banku. W efekcie więc, właścicielski układ powstałego banku, będzie rozkładał się odpowiednio 76,5 % dla Santandera oraz 16,4 dla KBC. Reszta – przeszło 7 % - pozostanie oczywiście w wolnym obrocie.

Warto nadmienić, iż Kredyt Bank nie jest zbyt wielkim wydatkiem dla Banco Santander, wyniesie bowiem sumę podobną do zarobków BZ WBK z ubiegłego roku. Inwestycja wydaje się być całkowicie złota, tym bardziej, że finansowanie kredytów hipotecznych, zaciąganych we frankach, udzielonych przez Kredyt Bank, nowych właścicieli również nie wyniesie wiele. Odpowiedni kapitał dostarczy bowiem na potrzeby działalności kredytowej we frankach KBC.