Więcej subfunduszy pod Parasolem ING

Sześć funduszy ING zostało przekształconych w subfundusze ING Parasol FIO, w skład którego wchodzi obecnie 18 subfunduszy. Dzięki tej zmianie klienci przekształconych funduszy uzyskali wszelkie korzyści, jakie wynikają z inwestowania w produkty typu umbrella funds, m.in. możliwość zamiany jednostek uczestnictwa bez konieczności płacenia podatku Belki.