Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych - 22.04.2010

Warszawa 2010.04.24 (ISB) -- W czwartek 22.04.2010 wartości jednostek funduszy inwestycyjnych kształtowały się następująco: Nazwa.