Wartości jednostek funduszy emerytalnych

Warszawa 11.02.2010 (ISB) -- Dnia 09.02.2010 wartości jednostek funduszy emerytalnych kształtowały się następująco: Nazwa.