Wall Street: odreagowanie przed dalszymi spadkami?

Amerykańskie indeksy giełdowe rozpoczęły nowy tydzień bez głębszego przekonania, w którą stronę podążyć. Z jednej strony brak jest nowych publikacji danych makroekonomicznych, z drugiej natomiast świeżo w pamięci pozostają dane z rynku pracy oraz niedające o sobie zapomnieć problemy zadłużeniowe państw z południa Europy.