VAT od produktów spożywczych przekazanych pracownikom

Nieodpłatne przekazanie pracownikom artykułów spożywczych, które nie jest wymagane przez kodeks pracy, stanowi dostawę towarów i podlega VAT. Potwierdził to NSA w orzeczeniu z 19 lutego 2010 r.