UOKiK zbada, czy kolej nie naruszyła praw konsumenta

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie które wyjaśni, czy Polskie Linie Kolejowe nie naruszyły praw konsumenta.