UOKiK: kara dla Plusa za reklamę jest zasadna

Sąd apelacyjny uznał za zasadną karę ponad 840 tys. zł nałożoną w 2008 r. na operatora sieci komórkowej Plus przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za reklamę wprowadzającą w błąd konsumentów.