Uniwersytet Warszawski najlepszą polską uczelnią wyższą

Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych 2010 roku. Konkurs organizuje dziennik "Rzeczpospolita" oraz magazyn "Perspektywy. W tym roku jury oceniało niemal 300 polskich uczelni.