Udana subskrypcja Allianz Platinium

Trwająca od 7 kwietnia do 4 maja oferta Allianz Platinium FIZ spotkała się z dużym zainteresowaniem klientów. Wpłacili oni w sumie 93 miliony złotych. Po dokonaniu przydziału certyfikatów łączne aktywa funduszu, który zadebiutował w październiku ubiegłego roku, wynoszą ponad.