Ubezpieczenie "Inwestycyjna naWIGacja 20" w ofercie Alior Banku

Alior Bank udostępnił klientom ubezpieczenie inwestycyjne o skróconej nazwie Inwestycyjna na WIGacja 20. Ubezpieczenie oferowane jest w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycyjna naWIGacja 20.