Turyści bezpieczniejsi, ale Fundusz Zabezpieczeń nie powstał

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy unijnej, mając zapewnić klientom biur podróży powrót do kraju i pełny zwrot.