TELFORCEONE S.A.: Znacząca umowa suma umów zawartych z jednym podmiotem

TELFORCEONE S.A.: Znacząca umowa suma umów zawartych z jednym podmiotem. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.