TECHMEX: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki

TECHMEX: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.