Szczęśniak: droższa energia dla przemysłu, dlaczego?

Kilka lat temu, gdy polscy transportowcy demonstrowali z powodu wysokich cen diesla, zwracałem uwagę, że Polska nie wykorzystuje możliwości zwolnienia tego paliwa z podatku właśnie dla transportu. Odpowiedzią jak zwykle było milczenie.