Strefa euro najbardziej zagrożona wystąpieniem drugiego dna

Najmniejszy wzrost od roku lutowych wskaźników wyprzedzających koniunktury w Stanach Zjednoczonych jest sygnałem, że tempo ożywienia tamtejszej gospodarki hamuje. Wskaźniki są tak skonstruowane, by dawać obraz koniunktury w perspektywie kolejnych 3-6 miesięcy. Na rynkach finansowych nie zrobiło to jednak dużego wrażenia.