Strategia Unii dla bogatych?

Strategia Unii dla bogatych? "Rzeczpospolita" pisze, że założenia nowej strategii Unii Europejskiej są korzystniejsze dla bogatszych państw wspólnoty niż dla nowych członków.