Stopa bezrobocia w Niemczech w lutym 8,2%

Wartość stopy bezrobocia w Niemczech w lutym wyniosła 8,2%. Jest to wartość identyczna z prognozą oraz wartością tego wskaźnika za styczeń.