Sprzedaż i umorzenia w krajowych funduszach inwestycyjnych

Marcowe dane o sprzedaży i umorzeniach jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych sugerują, że obserwowane miesiąc wcześniej zmniejszenie aktywności nie było początkiem nowej tendencji.