Spadek wskaźników inflacji bazowej w równym tempie

Najnowsze dane NBP pokazują, że w marcu 2010 wszystkie cztery wskaźniki inflacji bazowej obniżyły się w skali podobnej do tej, w jakiej spadały w lutym. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2 proc. i była najniższa w okresie ostatnich dwóch lat.