Spółki Leasingowe BZ WBK: 33 mln zł zysku netto w 2009 r.

Pomimo spowolnienia gospodarczego i trudnej sytuacji na rynku leasingu, Spółki Leasingowe BZ WBK w 2009 r. wypracowały drugi w swojej historii wynik finansowy. Zysk netto w wysokości 32,7 mln zł był tylko nieznacznie (o 5,8%) niższy od rekordowego wyniku z 2008 roku.