Skrzypek: Należy zacząć myśleć o zacieśnianiu polityki pieniężnej

Ze względu na prognozowany wzrost inflacji do 3,5-4,0% r/r w 2012 r., należy zacząć myśleć o zacieśnianiu polityki pieniężnej, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Sławomir Skrzypek. Dodał jednak, że obecna aprecjacja złotego zmniejsza ryzyko po stronie inflacji.