Sfinks wypracował 174,5 mln zł

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Sfinks Polska wyniosły 38,3 mln zł w czwartym kwartale 2009 r. Spółka odnotowała przy tym stratę netto na poziomie 17,1 mln zł. Narastająco po czterech kwartałach Sfinks osiągnął skonsolidowane przychody na poziomie 174,5 mln zł.