Senat za ogólnodostępną i bezpłatną bazą danych o ewidencji gruntów

26.03. Warszawa (PAP) - Senat zgodził się, by dane o ewidencji gruntów, uzbrojeniu terenu, sieciach transportowych, obszarach chronionych, rozmieszczeniu ludności, zasobach energetycznych były bezpłatnie udostępnione w internecie. W piątek Senat zdecydował o przyjęciu ustawy w tej sprawie.