Sejm za przepisami dotyczącymi ułatwień podatkowych

Posłowie wszystkich klubów poparli w czwartkowej debacie jedną, redakcyjną poprawkę do nowelizacji ustaw podatkowych. Nie zgodzili się zaś na zmianę tytułu noweli.