Sejm chce utrudnić sprowadzanie cudzoziemców do pracy

Już niedługo czekają nas zmiany w ustawie o cudzoziemcach. Pracę nad nimi rozpoczęła już Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Ma to na celu dostosowanie polskich regulacji do wspónotowego kodeksu wizowego, obowiązującego w państwach należących do strefy Schengen.