Schmid o udziale PKO BP w Banku Pocztowym

Wiceminister skarbu Joanna Schmid powiedziała w czwartek, że w ciągu najbliższych miesięcy powinna być podjęta decyzja w sprawie zaangażowania PKO BP w akcjonariacie Banku Pocztowego, w którym największy polski bank ma 25-proc. udział.

"Miesiąc temu została ogłoszona strategia Banku Pocztowego, z której jasno wynika, że bank chce wejść na giełdę. W tej chwili nie została podjęta ostateczna decyzja co do ścieżki dotyczącej zaangażowania bądź wycofania się PKO BP z Banku Pocztowego" - podkreśliła Schmid podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej komisji skarbu.

"Są rozważane trzy scenariusze: PKO BP wycofa się z Banku Pocztowego, sprzedając własne akcje; zostanie utrzymane status quo; PKO BP będzie uczestniczył w podwyższeniu kapitału Banku Pocztowego. Taka decyzja jeszcze po stronie organów spółki nie zapadła. Myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy te decyzje będą musiały zostać podjęte" - zaznaczyła wiceminister skarbu.

75 proc. akcji minus jedna akcja Banku Pocztowego należy do Poczty Polskiej, a 25 proc. plus jedna akcja do PKO BP. Minister infrastruktury sprawuje nadzór właścicielski nad Pocztą Polską i pośrednio nad Bankiem Pocztowym.

Bank Pocztowy planuje na przełomie 2010 roku i 2011 roku przeprowadzić ofertę publiczną i z emisji akcji pozyskać około 320 mln zł. W swojej strategii założył także podniesienie w tym roku funduszy banku o 20-40 mln zł. Bank Pocztowy chce przeznaczyć środki z emisji na finansowanie akcji kredytowej oraz wzmocnienie swojej płynności.

Prezes Poczty Polskiej Andrzej Polakowski poinformował podczas sejmowej komisji skarbu, że po emisji akcji udział Poczty Polskiej spadnie do nieco ponad 50 proc.

"Przewidujemy, że udział Poczty Polskiej w Banku Pocztowym zmniejszy się do nieco ponad 50 proc. To w dużej mierze wynika z uwarunkowań prawnych, jeżeli chodzi o możliwość świadczenia usług bankowych przez Pocztę Polską" - powiedział Polakowski.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w blisko 5 tys. Urzędów Pocztowych oraz we własnej sieci na terenie całego kraju. Oferuje klientom m.in. rachunki osobiste, wpłaty i wypłaty na konto, lokaty złotowe oraz kredyty gotówkowe. Powstał w 1990 r. w Bydgoszczy.