Służebność przesyłu sąd rozstrzyga wątpliwości

Sąd Najwyższy wydał 20 stycznia 2010 r. uchwałę (sygn. akt III CZP 116/09), w której wskazał, że decyzja na podstawie ustawy z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości pozwala przedsiębiorcy przesyłowemu na stałe korzystanie z wymienionej w tej decyzji.