Ryzyko recesji: prognoza dla basenu Morza Bałtyckiego

Globalny kryzys finansowy w coraz większym stopniu rzutuje na gospodarki państw nadbałtyckich, Rosji i Polski. Jego wpływ na poszczególne kraje jest różny, lecz ogólnie mówiąc, słabszy wzrost będzie miał ujemne skutki dla możliwości eksportowych spółek nordyckich działających we wspomnianych krajach.