Ryzyko powodzi bez wpływu na ceny mieszkań

Wśród dzielnic najbardziej pożądanych przez kupujących nieruchomości bardzo często są tereny położone w sąsiedztwie koryt rzek, zatem najbardziej narażone na podtopienia i powodzie. W Krakowie ponad 40% popytu przypada na takie lokalizacje. Ryzyko zalania ma niewielki wpływ na ceny (..)