Rusza ogólnopolski cykl bezpłatnych szkoleń dla inwestorów

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska - lider kontraktów walutowych wraz z Giełdą Papierów Wartościowych i Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego rozpoczyna kolejny cykl bezpłatnych szkoleń dla inwestorów. W trakcie warsztatów, prowadzonych od marca do czerwca br. przez ekspertów DM BOŚ S.A. i warszawskiej giełdy omawiane będą zasady inwestowania w kontrakty terminowe na waluty i certyfikaty m.in. na towary, zagraniczne indeksy akcji. Słuchacze wykładów poznają również zasady oszczędzania w ramach indywidualnych kont emerytalnych. Pierwsze szkolenie odbędzie się już 25 marca w Katowicach.

Działania edukacyjne prowadzone przez Dom Maklerski BOŚ wspólnie z warszawską giełdą i Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego spotkały się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. W ponad 20 warsztatach i wykładach zorganizowanych w 2009 roku wzięło udział ok. 2 tys. słuchaczy, a wielu więcej śledziło ich przebieg w internecie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, tematyka tegorocznych szkoleń została dopasowana do zapotrzebowania rynku.

„Według naszych obserwacji i badań, wciąż niewielu inwestorów zdaje sobie sprawę z możliwości inwestowania w instrumenty oparte o towary czy zagraniczne indeksy akcji na warszawskiej giełdzie. Również brak wiedzy nt. rynku kontraktów walutowych był oceniany jako główna bariera jego rozwoju. Jednocześnie rośnie świadomość wśród inwestorów giełdowych o konieczności dywersyfikacji portfela. W trakcie szkoleń chcemy wyjść naprzeciwko osobom szukającym nowości inwestycyjnych i wskazać im produkty dostępne na GPW - powiedział Radosław Olszewski, prezes zarządu DM BOŚ S.A.

W opinii Adama Maciejewskiego, członka zarządu GPW „Od wielu lat prowadzimy szkolenia wspólnie z domami maklerskimi nt m.in. instrumentów pochodnych czy instrumentów strukturyzowanych. Współpraca z takimi partnerami jak DM BOS w zakresie edukacji nt giełdowych kontraktów na waluty czy też instrumentów strukturyzowanych przyczynia się do poszerzania wiedzy, możliwości inwestycyjnych wśród polskich inwestorów indywidualnych a także rozwoju tego segmentu rynku na giełdzie”.

Tegoroczny cykl szkoleń poświęconych kontraktom walutowym odbędzie się w czterech miastach Polski: 25.03 w Katowicach, 18.05 w Warszawie, 08.06 w Krakowie, i 16.06 w Poznaniu. Prowadzącymi wykłady będą eksperci z Działu Instrumentów Finansowych GPW oraz znany komentator i analityk giełdowy Grzegorz Zalewski z DM BOŚ S.A. Podczas szkoleń, prelegenci omówią m.in. specyfikę walutowych kontraktów terminowych na GPW i czynniki wpływają na zachowanie walut. W tegorocznej edycji szkoleń powróci również temat związany z inwestowaniem w kontrakty w oparciu o analizę techniczną. Tę tematykę przybliży słuchaczom Grzegorz Zalewski w trakcie wykładów zaplanowanych na 27.05 w Szczecinie.

Zagadnienia dotyczące zasad inwestowania w certyfikaty m.in. na złoto i ropę zostaną przedstawione przez Grzegorza Zalewskiego i Łukasza Okuniewskiego z DM BOŚ, a także eksperta z Działu Instrumentów Finansowych GPW. Podczas cyklu szkoleń omówione zostaną m.in. zasady obrotu na rynku tych produktów oraz praktyczne aspekty wykorzystania struktur. W I półroczu 2010 szkolenia odbędą się w czterech miastach Polski: 13.04 w Łodzi, 22.04 w Rybniku, 11.05 we Wrocławiu i 22.06 w Sopocie.

W trakcie wiosennej serii zainicjowany zostanie również temat oszczędzania na maklerskich IKE. Celem wykładów jest przede wszystkim wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i mitów jakie pojawiły się wokół IKE oraz omówienie nowych instrumentów, które wprowadza giełda (ETF na WIG20). Idealnie pasują one wg autorów szkolenia do inwestycji emerytalnych.

Zasady inwestowania z myślą o przyszłej emeryturze oraz główne korzyści wynikające z posiadania IKE wskażą w trakcie wykładu odbywającego się 24.05 w Warszawie Jacek Tyszko z DM BOŚ oraz Jarosław Ziębiec z GPW.