Rosyjskie banki ujawniają swoich właścicieli

Rosyjskie banki komercyjne, uczestniczące w systemie gwarantowania depozytów, na mocy postanowienia banku centralnego zostały zobowiązane do publikacji informacji na temat osób fizycznych, mających istotny bezpośredni lub pośredni wpływ na decyzje banku.